Det er et lovkrav i dag, at alle virksomheder med ansatte (også kun med 1 ansat) skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). Det gælder også selv om der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en som sådan, men føre tilsyn med at APV'en gennemføres efter lovgivningens basiskrav. Hvis din virksomhed ikke udarbejder en lovpligtig APV, kan Arbejdstilsynet uddele en bøde på 10.000 kroner. Endvidere må virksomheden betale for de ekstra besøg, som Arbejdstilsynet vurderer er nødvendige fremover at aflægge jer.

APV er en forkortelse for ArbejdsPladsVurdering, og den er lovpligtig for alle virksomheder og organisationer med ansatte. Formålet med en APV, er at undersøge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene - både de fysiske og de psykiske - samt at lave en systematisk plan for at løse de problemer, som man måtte finde i processen.

  • Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig APV - på papir eller i digitalt/online format.
  • Virksomheden bestemmer selv, hvilken APV metode der benyttes.
  • APV’en skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet.
  • Arbejdsmiljø-repræsentanten og/eller arbejdsmiljøorganisationen (AMO), skal inddrages i såvel planlægning og udarbejdelse af APV´en.
  • APV’en skal ajourføres når der sker ændringer af betydning for arbejdsmiljøet - minimum hvert 3. år.
 
Sådan kan APVKVIK hjælpe dig helt igennem en digital APV

1. Undersøg arbejdsmiljøet
Det er et krav at I undersøger hvordan det står til med de relevante arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. Undersøgelsen skal omfatte alle dele af jeres arbejdsområder - også skiftende arbejdssteder og -tider. Dette krav klarer vi med en online spørgeskemaundersøgelse, hvor du med fordel kan bruge en  af vores 75 branchemålrettede online APV spørgeskema'er - udarbejdet efter Arbejdstilsynets anbefalinger.

Når undersøgelsen er slut, skal I analysere resultaterne. Vores grafiske statistik giver dig overblik over de områder du skal fokusere på, men også mulighed for at dykke dybt ned i undersøgelsens data. Dertil skal I vurdere, om der er konkrete forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet negativt. 

2. Gennemfør forbedringer
Hvis der findes arbejdsmiljø problemer, skal ledelsen og medarbejderne samarbejde om at løse dem, og I skal have en plan for hvordan. På APVKVIK systemet kan I nemt oprette en eller flere handlingsplaner med prioritering af jeres udfordringer. I bestemmer fx i  hvilken rækkefølge problemerne skal løses, hvad tidsfristener,  og hvem der har ansvaret osv. Hvis tidsfristen i handlingsplanen overskrides, bliver de ansvarlige automatisk påmindet via email. Det er et krav at I angiver årsagen, samt sætter en ny tidsfrist, hvis tidsfristen for handlingsplanen overskrides.

3. Dokumentér og følg op
Det er et krav i arbejdsmiljølovgivningen at APV'en er tilgængelig for ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet. Via APVKVIK systemet, kan I nemt publicere jeres handlingsplaner og resultater/dokumentation på medarbejderportalen, således at hele arbejdspladsvurderingen bliver tilgængelig for alle. Alt dette kan naturligvis adgangsbegrænses. 

Så simpelt er dét - og det hele er fleksibelt indbygget i APVKVIKs system. Den samlede APV består således i undersøgelse, analyse/statistik og tilgængelig dokumentation og handlingsplaner.

 

Prøv os gratis i 30 dage   - det tager 1 minut, og er uforpligtende