APV undersøgelsen bør udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen, og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær.

APVKVIKs færdige APV skabeloner indeholder spørgsmål fra nedenstående kategorier (afhængig af branche):

Risiko for ulykker og ulykkesforebyggelse

 • Ulykker generelt (fx værnemidler)
 • Transport og færden (fx adgangsveje)
 • Nedstyrtningsfare (fx rækværk eller høje placeringer)
 • Maskiner (fx utilsigtet start)
 • Værktøj og tekniske hjælpemidler (fx skarpe genstande)
 • Andre ulykkesfarer (fx brand, forgiftning og eksplosion)

Fysiske forhold

 • Indeklima (fx skimmelsvamp eller luftkvalitet)
 • Akustik og støj (fx høreværn og rumklang)
 • Temperatur og træk (fx kuldestråling)
 • Legepladssikkerhed (fx BUPL og FOAs anbefalinger)
 • Lys (fx blænding fra lamper og dagslys ift skærmarbejde)
 • Teknisk udstyr (fx brugervenlighed og support)
 • Rengøring (fx støvgener eller mikroorganismer)
 • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø (fx farlige stoffer og hud belastning)

Ergonomiske forhold

 • Skub, løft og træk (fx tungt værktøj)
 • Arbejdsstillinger (fx knæ belastninger og rækkeafstand)
 • Vibrationer (fx roterende værktøj)
 • Rygsmerter (fx ubekvemme arbejdsstillinger)
 • Ensidigt gentaget arbejde (fx højt tempo)

Trivsel og helbred

 • Arbejds- og tidspres (fx arbejdsmængde og hastighed)
 • Indflydelse på eget arbejde (fx pauser)
 • Ensformigt arbejde
 • Kolleger og ledelse (fx opbakning og støtte)
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane
 • Traumatiske hændelser (fx trusler)
 • Skifteholdsarbejde (fx mod-urs-turnus)
 • Information (fx forudsigelighed og varsel om ændringer)
 • Udviklingsmuligheder (fx lære nyt)
 • Angst (fx indre uro)
 • Belønning
 • Rolleklarhed og tillid
 • Ledelseskvalitet, retfærdighed og respekt
 • Arbejde-familie konflikt
 • Stress og udbrændthed

Gravides arbejdsmiljø (fx nødvendige hensyn)

Unges arbejdsmiljø (fx arbejdstid og vold)

Sygefravær (fx tilgængelig statistik)

Rygepolitik