APB er forkortelsen for en ArbejdsPladsBrugsanvisning, som beskriver hvordan kemikalier skal håndteres på din arbejdsplads. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning for næsten alle kemikalier – undtaget de produkter, hvor indholdet af farlige stoffer er under lovens bagatelgrænse.

APB for stoffer og materialer indeholder bl.a. oplysninger om sundhedsfare, førstehjælpsforanstaltninger, brandbekæmpelse og håndtering og opbevaring, således at du eksempelvis kan se, om der skal bruges handsker eller andre personlige værnemidler. 

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er bl.a., at ansatte skal kende de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet, og især kende til foranstaltningerne imod disse farer.

Du kan lave arbejdspladsbrugsanvisningen på en af følgende to måder:

  1. En brugsanvisning i 16 punkter, som både indeholder oplysningerne fra sikkerhedsdatabladet og beskriver de lokale forhold i virksomheden
  2. Et tillægsblad, der kun beskriver de lokale forhold i virksomheden, som hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet, dvs
  • leverandørens generelle sikkerhedsblad (også kendt som leverandørbrugsanvisninger eller sikkerhedsdatablade som typisk findes som PDF) samt
  • arbejdspladsens specifikke beskrivelse af anvendelsen.

De to dele hænger sammen, og skal være tilgængelige i nærheden af hvor kemikaliet opbevares, eller digitalt. På den måde kan alle medarbejdere læse hvordan et kemikalie må anvendes, og hvilke sikkerhedsregler der er omkring brugen af det. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning - APB - for hvert eneste stof/kemikalie, som er mærket med de orange/sorte fare-mærker.