Den nuværende arbejdsmiljølov blev vedtaget i 2017. Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder og på byggepladser. Målet er at gøre det sikkert og sundt for alle at gå på arbejde.

Reglerne i arbejdsmiljølovgivningen siger noget om målet for arbejdsmiljøindsatsen, men ikke noget om metoderne og midlerne til at opnå målet. Det er altså virksomhedens ledelses ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres for at overholde arbejdsmiljølovgivningens regler.

Det er således virksomhedens ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres, for at arbejdsmiljølovgivningens regler overholdes.

Arbejdstilsynet har beskrevet fem krav til virksomhedernes "egenindsats":
  1. Samarbejde om sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøorganisationen
  2. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år
  3. Oplæring og instruktion af medarbejdere
  4. Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer
  5. Gennemførelse af lovpligtige eftersyn