Skrevet af Ture Wibrand 15 May 2017 - 9:48pm
Gruppering af arbejdsmiljø spørgsmål og svar

Det er nu muligt at gruppere svarmuligheder, og bruge dem på tværs af hele (eller dele af) APV undersøgelsen. Et typisk spørgsmål med 5 svarmuligheder kunne fx se sådan her ud:

Har du generelt travlt i din arbejdsdag?

  • I meget høj grad
  • I høj grad
  • Delvist
  • I ringe grad
  • I meget ringe grad

Får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

  • I meget høj grad
  • I høj grad
  • Delvist
  • I ringe grad
  • I meget ringe grad

Svarmulighederne er ens, og i stedet for at oprette dem igen, kan de nu gemmes som en gruppe, og indsættes på spørgsmål som skal have disse svarmuligheder. Du kan på den måde bruge svargrupper til at harmonisere ofte brugte svarmuligheder, og deres vægtninger, til dine arbejdsmiljø spørgsmål.

Det er tidsbesparende, kvalitetssikrende og praktisk, og er første skridt i en længere række markante forbedringer og udvidelser til spørgeskema-modulet som vi glæder os til at præsentere for dig.