Helhedsorienteret og instruktiv kemisk APV

Der er siden 1. juli 2019 øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre problemer eller skade.

APVKVIK gør det nemt at opliste og udarbejde en risikovurdering af de enkelte stoffer, opbevare og revidere en skriftlig kemisk APV samt gøre den tilgængeligt for medarbejderne.

  •  Registrer alle kemiske produkter i virksomheden med faremærkning, førstehjælpsforanstaltninger, håndtering og betingelser for sikker opbevaring samt påkrævet sikkerhedsudstyr
  •  Nem visuel markering af alle faresymboler der er relevante for et produkt
  •  Opret et katalog over kemileverandører og -producenter så medarbejderne har kontaktinformationerne ved hånden
  •  Upload sikkerhedsdatablade samt produktbilleder, og lav en database over jeres kemikalier
  •  Giv nemt løbende instruktion til de ansatte med udprint af kemiark og/eller publicering på medfølgende medarbejderapp
  •  Revider løbende den kemiske APV og sikkerhedsdatablade
  •  Check at instruktion er forstået med vores særlige kemisk APV undersøgelse

Opret gratis prøvekonto  - det er gratis og tager 1 minut, eller ring 70 222 455