Dokumentér møder og referater i arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljø møder og referater

Komplet værktøj til håndtering af alle typer møder i arbejdsmiljøorganisationen. Lav fx nemt den lovpligtige dokumentation af arbejdsmiljødrøftelser. Udsend agenda/dagsorden og referat til mødedeltagerne, eller vælg at offentligøre dagsorden og referat i den medfølgende medarbejder app.

  • Mulighed for nemt og interaktivt at opbygge egne agenda’er, eller dele dem som skabeloner med andre administratorer
  • Sæt tidsramme på de enkelte dagsordenpunkter så mødet kan styres tidsmæssigt og du ved hvor lang tid der skal sættes af til mødet
  • Komplet agenda skabelon for arbejdsmiljødrøftelse medfølger
  • Tilknyt mødet de rette arbejdsmiljøorganisationer i virksomheden, og få hurtigt etableret en liste over de rette mødedetagere. Mødedeltagere kan også være eksterne.
  • Inviter deltagere til mødet per email med agenda indsat, og nem integration til deres egen kalender i fx Outlook eller Gmail.
  • Mulighed for at uploade agenda og referat som PDF som samlet dokumentation, fx af tidligere møder
  • Oversigt over alle afholdte møder med filtrering for fx afdeling eller lokation, og adgangsbegrænsning for både administratorer og medarbejdere.
  • Udsend nemt referat via email til både mødedeltagere og andre interessenter
  • Vis møderne sammen med agenda og referat på den medfølgende medarbejder app til dokumentation og kommunikation omkring arbejdsmiljøorganisationens arbejde

Hvad er arbejdsmiljødrøftelser?
Alle virksomheder skal holde mindst én årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Møderne skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Et referat fra disse møder er et vigtigt juridisk dokument, derfor skal det præcist beskrive de beslutninger, der bliver truffet. Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget bør fx læse referatet grundigt i forhold til godkendelse på det efterfølgende møde i arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere om arbejdsmiljødrøftelser

 

Funktionaliteter kan tilkøbes efterhånden som behovet vokser, og vi giver jer grundig undervisning. Uanset om I arbejder strategisk med jeres arbejdsmiljø, eller blot skal opfylde lovkrav, så er APVKVIK et solidt valg.

 

Opret gratis prøvekonto  - det er gratis og tager 1 minut, eller ring 70 222 455