APVKVIK samarbejder med nogle få, men udvalgte, virksomheder omkring udvikling af forbedret arbejdsmiljø i Danmark. 

 

Trivselsudvikling og stressforebyggelse

Ritterhuset arbejder praktisk med at skabe robuste organisationer gennem bl.a. online trivselsundersøgelse og konkret stressforebyggelse.

"Ringe trivsel kan være et alvorligt problem – ikke alene for de medarbejdere der mistrives, men også for arbejdspladsens mulighed for at levere en god kerneydelse. Med udgangspunkt i en trivselsundersøgelse arbejder Ritterhuset med den del af organisationen udfordringen ligger. Det kan være på overordnet CXO niveau, på ledelsesniveau, i udvalgte teams eller det kan dreje sig om enkelte medarbejdere."

Læs mere på http://ritterhuset.dk/

 

Online arbejdsmiløuddannelser

Arbejdsmiløgruppen udbyder fleksible og lovpligtige arbejdsmiljøkurser online, eller over hele landet, på dansk, polsk, engelsk, italiensk og tjekkisk.

"Godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Vi afholder således kurser i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse samt arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen men også suppleringskurser i forskellige arbejdsrelaterede emner."

 

Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Usafe er har mere end 20 års erfaring med undervisning og rådgivning i maskinsikkerhed, risikovurdering, arbejdsmiljø og teknisk dokumentation.

Læs mere på https://usafe.dk/