APVKVIK bliver til OSHURE

Samme solide APV funktionaliteter og samme priser, men vi ønsker et navn som bedre kan rumme alle de andre værktøjer vi udvikler til arbejdsmiljøorganisationen.

Vores nye navn bliver OSHURE – OSH fordi “Occupational Safety & Health” er det internationale begreb for arbejdsmiljøarbejde.

Vi har i samarbejde med vores trofaste kunder gennem årene udviklet mange nye værktøjer til arbejdsmiljøorganisationen, og vil gerne have et navn der reflekterer alt det platformen kan hjælpe med.

Mange større kunder bruger også platformen udenfor landets grænser, og derfor skulle navnet også være forståeligt (og muligt at udtale ?) i udlandet. 

APVKVIK navnet lever videre som et produktnavn for vores basisprodukt, hvor fokus kun er på digitale arbejdspladsvurderinger (APV) i mindre virksomheder. 

Eksisterende kunder vil ikke opleve nogen forskel. Abonnement, adresser og betingelser kører videre med nuværende – dog vil I stille og roligt se diverse logo’er mm blive udskiftet.

Vi tilbyder hurtig og solid metodik til at

  • håndtere medarbejder indberetning af sager via app (generelle-, arbejdsmiljøforhold, nærved-ulykker og arbejdsulykker (med integration til Easy)
  • håndtere møder og dokumentere referater fra fx den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller andre møder i AMO
  • lave runderinger/safety-walks hvor et medlem af AMO gennemgår de samme målepunkter med jævne intervaller
  • forstå og rapportere på medarbejdernes besvarelser via gode, interaktive analyseredskaber og grafiske rapporter
  • oprette og styre handlingsplaner – og evt dele dem med medarbejderne via app’en, for at dokumentere indsatsområder, ansvarlige, deadlines mm
  • oprette oversigt/database over kemiske stoffer i virksomheden med SDS, PPE mm, og dele via print eller app
  • bedre afdække arbejdsmiljø- og trivselsproblemer på arbejdspladsen via vores målrettede brugervenlige spørgeskemaværktøj

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage