SPAr tid og penge

Gennemprøvede APV skabeloner

Alle APV skabeloner er baseret på Arbejdstilsynets standard-spørgerammer, og findes som minimum på dansk og engelsk, men mange også på polsk, litauisk, russisk, rumænsk, tysk og svensk.

 Brancherettede skabeloner til lovpligtige og effektive APV analyser

Vi har igennem mange år, og i tæt dialog med vores kunder, opbygget et solidt katalog over lovpligtige APV skabeloner. Skabelonerne sikrer, at der spørges ind til de rigtige ting omkring arbejdsmiljøet og indeholder fx altid spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø.

Det er normalt at vores kunder typisk skærer skabelonerne til, så der kun spørges ind til de forhold, der er relevante for den enkelte virksomhed. 

Skabelonerne er branchespecifikke og sprogversionerede, og findes typisk i en kort og en lang version. Den korte version er Arbejdstilsynets egne APV skemaer, som normalt kun indeholder Ja/Nej spørgsmål.

Alle vores APV spørgeskemaer kommer med vægtede svarmuligheder, så eventuelle problemer altid fremkommer tydeligt i den senere APV rapport.

Bygge og Anlæg

Vi tilbyder APV skemaer for Anlægsarbejde, el-installatører, færdiggørelse af byggeri, malervirksomheder, murervirksomheder, opførelse og nedrivning af byggeri, stilladsarbejde, tømrer og snedkervirksomheder, VVS-installatører  

Handel

Vi tilbyder APV skemaer for butikker og lager

Industri og Energi

Vi tilbyder APV skabeloner for autobranchen, el- og varmeforsyning, elektronik, energi og råstoffer, installation og reparation af maskiner og udstyr, kemi og medicin, metal og maskiner, plast, glas og beton, tekstil og papir, transportmidler, træ og møbler

Landbrug, slagteri og fødevarer

Vi tilbyder APV skabeloner for landbrug, skovbrug og fiskeri, nærings- og nydelsesmidler, skovbrug og gartneri, slagterier

Kontor og Kommunikation

Vi tilbyder APV skabeloner for film, presse og bøger , IT og telekommunikation, IT-virksomheder, Kontor, trykkerier og udgivervirksomhed

Kultur, Medier og Sport

Vi tilbyder bl.a. APV skabeloner for Teater administrativt, kunstnerisk, turné og administrativt personale

Politi, renovation og anden offentlig service
brandslukning

Vi tilbyder APV skabeloner for politi, beredskab og fængsler, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, vand, kloak og affald

Rengøring, restaurant og anden privat service

Vi tilbyder APV skabeloner til ejendomsfunktionærer,  frisører og anden personlig pleje, hotel, kursusejendomme og ferieboliger, hotel og camping, kultur og sport, rengøring, restauranter og barer, restauranter, pizzeria og andre køkkener, sportsklubber og fitnesscentre

Social og Sundhed

Vi tilbyder APV skabeloner for daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje, fysioterapeuter og kiropraktorer, hospitaler, læger, tandlæger og dyrlæger, praktiserende læger

Transport af gods og passagerer

Vi tilbyder APV skabeloner for post- og kurértjeneste, transport af gods, transport af passagerer

Undervisning og Forskning

Vi tilbyder APV skabeloner for Undervisning, universiteter og forskning

Automatiseret APV Analyse og Rapport

Hvis du blot er på udkig efter en her-og-nu APV analyse og medfølgende rapport (der overholder lovkravene), så læs mere her om vores automatiserede APV Analyse og Rapport.

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage