Det er lovpligtigt for alle virksomheder i Danmark at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV). Det er lovpligtigt fordi Arbejdstilsynet har erfaring med at mange virksomheder opnår både et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, samt en øget trivsel ved at bruge APV.

Gennemførsel af APV kommer med nogle minimumskrav. Så længe de krav er overholdt, er det fuldt lovligt at gennemføre fx en Digital APV med Oshure, eller fx gøre det på papir.

APV behøver ikke være en tung og tidskrævende opgave, der fordyres af behovet for hjælp fra eksterne konsulenter. Med en komplet digital APV er det muligt at skære markant ned på både omkostninger og internt tidsforbrug.

En digital APV foregår online, og store dele af APV-processen bliver automatiseret og struktureret for dig. En digital APV omfatter således alle 5 faser af en lovpligtig APV. Udover at indeholde en fuldautomatiseret løsning til inddrage medarbejderne, så hjælper værktøjet også med at facilitere opsætning af handlingsplaner, kommunikation, dokumentation og opfølgning.

Mange tror at det eneste der indgår i en online APV er selve undersøgelsen, og at man fx bare kan bruge sit normale online værktøj til spørgeskemaundersøgelser (SurveyMonkey, Google Forms etc). De værktøjer kan sådan set godt bruges til første fase af udarbejdelsen af en APV, men kommer til kort, når det gælder resten af de lovpligtige krav til en APV. Derudover har de gængse værktøjer ofte problemer med de GDPR krav som gælder i EU.

5 grunde til at vælge en Digital APV fra Oshure

1. Adgang til komplette branchespecifikke APV-skabeloner på dansk og engelsk. Du kan vælge mellem de skabeloner Arbejdstilsynet har udarbejdet, samt en række branchespecifikke APV-skabeloner vi har udarbejdet igennem mange år efter input fra eksperter og vores kunder. Alle skabeloner er nemt tilgængelige i vores digitale APV-løsning, og du kan nemt tilpasse dem så de passer præcis til alle grupper af medarbejdere i din virksomhed.

2. Mulighed for APV undersøgelser og dokumentation via PC, Tablet og App. Mange medarbejdere har ikke en computer som en naturlig del af deres arbejde. Derfor er det praktisk med en app til telefonen, så alle kan deltage i APV processen, og få adgang til APV undersøgelser og eventuel dokumentation som handlingsplaner, uanset tid og sted.

3. Adgang til konkret statistik under hele forløbet. Fordi APV processen er digital og fuldt automatiseret, kan alle tilbagemeldinger ses med det samme. Det gør jer i stand til hurtigt at finde problemer med arbejdsmiljøet, og reagere inden problemerne bliver til sygefravær eller medarbejdere der siger op. I stedet for at vente uger eller måneder på en rapport, får du klare indsatsområder med det samme.

4. Indbygget komplet support og sikkerhed. Med baggrund i solid arbejdsmiljøfaglig viden, har vi siden 2007 hjulpet tusindvis af virksomheder med digital APV, og vores kunder spænder fra 10 til 3500 medarbejdere. Gratis telefonhjælp er indkluderet, og vi håndterer alt omkring datasikkerhed og sikkerhedskopiering. Oshure overholder persondataloven, er GDPR compliant, og tager beskyttelse af personoplysninger dybt alvorligt.

5. Nem udarbejdelse og opfølgning på APV handlingsplaner. Opret nemt handlingsplaner direkte fra APV-resultaterne med henblik på at rette op på eventuelle problemer med jeres arbejdsmiljø. Vores digitale APV understøtter at ansvarlige notificeres automatisk via email omkring deadline for handlingsplanen, så I sikrer at tidsplaner overholdes, og alt kan naturligvis printes, eller eksporteres til Excel for videre håndtering.

Som det ses, så ligger fordelen ved en digital APV ikke i én enkelt ting, men flere markante fordele, der kun lader sig gøre fordi løsningen er digital og dermed kan processen automatiseres. For de fleste virksomheder vil der både være tid og penge sparet ved at vælge en digital APV, frem for at gøre det hele manuelt.