KOMPLET APV system

Overhold lovgivningen med Digital APV

Enkelt online system til arbejdspladsvurdering der hjælper dig med nemt og hurtigt at gennemføre en komplet lovpligtig APV og forbedre arbejdsmiljøet. Systemet er altid automatisk opdateret, og i henhold til seneste lovgivning på området.

Prøv gratis

Opret en gratis Oshure demokonto, og prøv et komplet, brugervenligt system til digital APV i 30 dage uden forpligtelser. Du får adgang med det samme.

En Digital APV fra Oshure består af

1. Online undersøgelse

Undersøg nemt hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, stress, trivsel, udviklingsmuligheder, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi tilbyder APV skabeloner til alle brancher baseret på Arbejdstilsynets krav (på dansk og engelsk), og du kan selv efterfølgende redigere alle spørgsmål, tilføje, slette, ændre vægtning mm.

Mulighed for avanceret segmentering, forgrening (skip logic) og meget mere.

2. Rapport og analyse

Brugervenlig og hurtig analyse af undersøgelsens resultater med komplet rapport i PDF format. Rapporten indeholder en prioriteret liste over eventuelle arbejdsmiljøproblemer I skal forholde jer til.

Mulighed for sammenligning/ benchmarking af forskellige segmenter, fx afdeling, køn, alder mm – også ved 100% anonyme undersøgelser.

Alle APV data kan eksporteres til Excel eller andre systemer for videre analyse.

3. Handlingsplaner

Skab struktur og nedbring tidsspilde ved løsning af arbejdsmiljøproblemer, og skab forpligtelse for hvert medlem af team’et

De ansvarlige har alle nødvendige oplysninger og dokumenter samlet digitalt, og får automatisk notifikationer.

Mulighed for at oprette handlingsplaner direkte fra undersøgelsens resultater, samt vise disse på medfølgende app til medarbejderne.

4. Dokumentation

Alle undersøgelsesresultater, handlingsplaner mm findes altid online og sikkert på APV systemet.

 Medfølgende medarbejder-app kan eventuelt bruges til løbende indberetninger om arbejdsmiljøforhold, fx nærved-ulykker eller sikkerhedsproblemer.

Mulighed for avanceret adgangsbegrænsning, roller, 2-faktor godkendelse og meget andet. Alle data opbevares GDPR compliant i EU. 

5 gode grunde til Digital APV

Adgang til komplette branchespecifikke APV-skabeloner på dansk og engelsk. Du kan vælge mellem de skabeloner Arbejdstilsynet har udarbejdet, samt en række branchespecifikke APV-skabeloner vi har udarbejdet igennem mange år efter input fra eksperter og vores kunder. Alle skabeloner er nemt tilgængelige i vores digitale APV-løsning, og du kan nemt tilpasse dem så de passer præcis til alle grupper af medarbejdere i din virksomhed.

Mulighed for APV undersøgelser og dokumentation via PC, Tablet og App. Mange medarbejdere har ikke en computer som en naturlig del af deres arbejde. Derfor er det praktisk med en app til telefonen, så alle kan deltage i APV processen, og få adgang til APV undersøgelser og eventuel dokumentation som handlingsplaner, uanset tid og sted.

Adgang til konkret statistik under hele forløbet. Fordi APV processen er digital og fuldt automatiseret, kan alle tilbagemeldinger ses med det samme. Det gør jer i stand til hurtigt at finde problemer med arbejdsmiljøet, og reagere inden problemerne bliver til sygefravær eller medarbejdere der siger op. I stedet for at vente uger eller måneder på en rapport, får du klare indsatsområder med det samme.

Indbygget komplet support og sikkerhed. Med baggrund i solid arbejdsmiljøfaglig viden, har vi siden 2007 hjulpet tusindvis af virksomheder med digital APV, og vores kunder spænder fra 10 til 3500 medarbejdere. Gratis telefonhjælp er indkluderet, og vi håndterer alt omkring datasikkerhed og sikkerhedskopiering. Oshure overholder persondataloven, er GDPR compliant, og tager beskyttelse af personoplysninger dybt alvorligt.

Nem udarbejdelse og opfølgning på APV handlingsplaner. Opret nemt handlingsplaner direkte fra APV-resultaterne med henblik på at rette op på eventuelle problemer med jeres arbejdsmiljø. Vores digitale APV understøtter at ansvarlige notificeres automatisk via email omkring deadline for handlingsplanen, så I sikrer at tidsplaner overholdes, og alt kan naturligvis printes, eller eksporteres til Excel for videre håndtering.

Ofte Stillede APV Spørgsmål

Hvilke krav stilles der til APV undersøgelser?

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om hvordan en arbejdspladsvurdering skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Virksomheden har pligt til at stille de spørgsmål, der er ”relevante på den pågældende virksomhed for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer og dokumentere, hvilke tiltag der tages for at rette op på eventuelle problemer”.

APV kan i princippet gennemføres på stykke A4 papir, der hænges på et lettilgængeligt sted i virksomheden. Arbejdstilsynet kan dog, hvis de finder spørgsmålene utilstrækkelige, stille specifikke krav om indholdet, – og kan på den baggrund give et påbud – men formalia er i orden hvis man kan vise, at ”noget er gjort”.

Det skal bemærkes, at virksomheden ikke behøver at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også bruge den “dialog baserede tilgang”, hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskuterer arbejdsmiljøets tilstand. Konklusionerne fra et sådant møde skal kunne dokumenteres samt evt. beslutninger skal udmøndtes i handling.

Er man mere end et par mand i virksomheden, er det en fordel at bruge et dedikeret APV system til at holde styr på handlingsplanerne.

Skal vi udarbejde en APV på min arbejdsplads, selvom vi kun er 3 personer?

Ja, på alle arbejdspladser hvor der er en eller flere ansatte, skal der udarbejdes en APV. Også hvis den ene ansatte kun arbejder deltid.

Vi anbetaler dog normalt ikke et abonnement til virksomheder med mindre en 8 medarbejdere. Her er det lettere blot at printe et skema på papir og få kollegerne til at udfylde dette i frokostpausen.

Skal man gemme de gamle APV undersøgelser?

Man skal kunne dokumentere at man har kortlagt og håndteret de arbejdsmiljøproblemer, virksomhedens ansatte har påpeget – det er ikke et krav, at de gamle APV’er gemmes, hvis man på anden vis kan dokumentere, hvad der er gjort.

Skal en APV indeholde bestemte spørgsmål?

Nej, virksomheden bestemmer selv spørgsmål, formuleringer, antal og rækkefølge af spørgsmålene – Arbejdstilsynet vil gennem interviews og gennemgang på virksomheden, sikre sig at alle de relevante arbejdsmiljøforhold er blevet kortlagt på en måde, så de problemer virksomhedens medarbejdere vil påpege, er blevet identificeret og adresseret.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke APV check-lister. Disse lister er udgangspunkt for Oshures branchespecifikke APV skabeloner.

APV - hvor ofte?

En APV undersøgelse skal laves mindst hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Væsentlige ændringer er fx:

 • Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen
  Omorganisering, f.eks. en fusion
 • Nedskæringer

Fra oktober 2010 skal hver virksomhed evaluere arbejdsmiljøet en gang om året. Dansk Erhverv anbefaler at benytte en årlig APV undersøgelse, som udgangspunkt for den årlige evaluering af arbejdsmiljøet.

Skal der også laves APV for ledelsen, og for de kollegaer som arbejder med rengøring eller i køkkenet?

Ja, der skal laves APV for alle ansatte. I skal være opmærksomme på, at de spørgsmål I bruger i forbindelse med kortlægning skal være tilpasset de arbejdsopgaver, der er de forskellige steder – f.eks. er det vigtigt også at spørge til brug af kemikalier i forbindelse med køkken-, og rengøringsarbejde.

Får jeg en bøde fra AT, hvis jeg ikke har lavet en APV?

Nej, du får ikke en bøde ved en manglede APV, men du får et påbud om, at virksomheden skal udarbejde en.

Konsekvens af manglende APV er ganske ofte, at yderligere regler på området også er overtrådt, så gives der bøde. Hvis din virksomhed vurderes, at have arbejdsmiljøproblemer vil din virksomhed få hyppigere besøg af Arbejdstilsynet.

Kan jeg selv bestemme, hvordan jeg vil lave min APV?

Ja, der er stadig metodefrihed i arbejdet med APV, og virksomheden skal ikke have godkendt proceduren og gennemførelsen af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet skal derimod føre tilsyn og være med til at sikre, at arbejde faktisk udføres. Tilsynet kan ikke umiddelbart give bøder for manglende APV, men derimod kan der gives bøder for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Risikoen for dette kan netop minimeres med fokuseret brug af APV undersøgelser, runderinger/checklister og handlingsplaner.

Tager undersøgelsen højde for alle Arbejdstilsynets krav?

Oshure har en spørgsmålsdatabase, der indeholder spørgsmål fra Arbejdstilsynets checklister – opdelt i over 75 branchespecifikke løsninger. Spørgsmålene er organiseret og formuleret, så det både er nemt at besvare undersøgelsen og det er muligt at give nuancerede svar.

De branchespecifikke løsninger sikrer, at APV undersøgelsen kommer rundt i alle hjørner – så medarbejderne får mulighed for at gøre opmærksom på problemer eller bekymringer, de måtte have.

Oshure kan dog ikke garantere at alle forhold i de enkelte virksomheder belyses – da der kan være unikke forhold i hver enkelt virksomhed.

Køber man systemet til en enkelt APV undersøgelse?

Et betalt abonnement gælder for en forudbetalt periode, og kan bruges så ofte, det er nødvendigt, så længe abonnementet er aktivt.

Findes APV skemaerne på engelsk?

Ja, alle vores skemaer er lavet på dansk og oversat professionelt til engelsk. Mange skabeloner findes desuden også på tysk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk og svensk.

Hvad bør en APV undersøgelse indeholde?

APV undersøgelsen bør udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen, og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær.

Oshures færdige APV skabeloner indeholder spørgsmål fra nedenstående kategorier (afhængig af branche):

Risiko for ulykker og ulykkesforebyggelse

 • Ulykker generelt (fx værnemidler)
 • Transport og færden (fx adgangsveje)
 • Nedstyrtningsfare (fx rækværk eller høje placeringer)
 • Maskiner (fx utilsigtet start)
 • Værktøj og tekniske hjælpemidler (fx skarpe genstande)
 • Andre ulykkesfarer (fx brand, forgiftning og eksplosion)

Fysiske forhold

 • Indeklima (fx skimmelsvamp eller luftkvalitet)
 • Akustik og støj (fx høreværn og rumklang)
 • Temperatur og træk (fx kuldestråling)
 • Legepladssikkerhed (fx BUPL og FOAs anbefalinger)
 • Lys (fx blænding fra lamper og dagslys ift skærmarbejde)
 • Teknisk udstyr (fx brugervenlighed og support)
 • Rengøring (fx støvgener eller mikroorganismer)
 • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø (fx farlige stoffer og hud belastning)

Ergonomiske forhold

 • Skub, løft og træk (fx tungt værktøj)
 • Arbejdsstillinger (fx knæ belastninger og rækkeafstand)
 • Vibrationer (fx roterende værktøj)
 • Rygsmerter (fx ubekvemme arbejdsstillinger)
 • Ensidigt gentaget arbejde (fx højt tempo)

Trivsel og helbred

 • Arbejds- og tidspres (fx arbejdsmængde og hastighed)
 • Indflydelse på eget arbejde (fx pauser)
 • Ensformigt arbejde
 • Kolleger og ledelse (fx opbakning og støtte)
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane
 • Traumatiske hændelser (fx trusler)
 • Skifteholdsarbejde (fx mod-urs-turnus)
 • Information (fx forudsigelighed og varsel om ændringer)
 • Udviklingsmuligheder (fx lære nyt)
 • Angst (fx indre uro)
 • Belønning
 • Rolleklarhed og tillid
 • Ledelseskvalitet, retfærdighed og respekt
 • Arbejde-familie konflikt
 • Stress og udbrændthed

Gravides arbejdsmiljø (fx nødvendige hensyn)

Unges arbejdsmiljø (fx arbejdstid og vold)

Sygefravær (fx tilgængelig statistik)

Rygepolitik

GRATIS APV DEMO

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage

Du får adgang med det samme så du kan teste APV systemet.