Arbejde hjemmefra og skærmarbejde - hvad er reglerne?

Skrevet af Ture Wibrand 26 Nov 2020 - 5:25pm
Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder i sit eget hjem.

Læs mere

Visma Dataløn og APVKVIK i nyt samarbejde om Digital APV 

Skrevet af Ture Wibrand 11 Sep 2019 - 3:33pm
Visma Dataløn og APVKVIK har udviklet en målrettet APV analyse til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at overholde lovens krav og styrke medarbejdertrivslen - enkelt, automatiseret og med små omkostninger.

Læs mere

Jonas Bladt Hansen

Trivsel på arbejdspladsen som konkurrenceparameter

Skrevet af Jonas Bladt Hansen 9 Sep 2019 - 3:06pm
Vi har bedt ekspert i 'medarbejderoplevelse' Jonas Bladt Hansen fortælle lidt om hvordan han arbejder med at styrke medarbejdertrivsel. Sund trivsel på arbejdspladsen bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det skyldes, blandt andet at arbejdsgivere skal kæmpe hårdere for at tiltrække medarbejdere og at vi befinder os i en serviceøkonomi, hvor det er virksomheder der leverer gode kundeoplevelser, der vinder i det lange løb. Og det er nu engang mest sandsynligt, at oplevelsen bliver god, hvis den leveres af glade medarbejdere med overskud. Det er en ganske simpel ligning. Men der...

Læs mere

Birgit Ritter

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Skrevet af Birgit Ritter 7 May 2019 - 3:55pm
Vi har bedt stressekspert Birgit Ritter fortælle om hvordan hun arbejder med forbedring af trivslen i virksomheder. Trivsel på arbejdspladsen er alfa omega både for medarbejdere og arbejdsgivere. Alt for mange virksomheder lider store økonomiske tab på grund af faktorer som kan skyldes manglende trivsel på arbejdspladsen. Manglende trivsel kan give øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet af arbejdet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning. Det kan der laves om på hvis du integrerer trivsel som en del af...

Læs mere