Visma Dataløn og APVKVIK i nyt samarbejde om Digital APV 

Skrevet af Ture Wibrand 11 Sep 2019 - 3:33pm
Visma Dataløn og APVKVIK har udviklet en målrettet APV analyse til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at overholde lovens krav og styrke medarbejdertrivslen - enkelt, automatiseret og med små omkostninger.

Læs mere

Jonas Bladt Hansen

Trivsel på arbejdspladsen som konkurrenceparameter

Skrevet af Jonas Bladt Hansen 9 Sep 2019 - 3:06pm
Vi har bedt ekspert i 'medarbejderoplevelse' Jonas Bladt Hansen fortælle lidt om hvordan han arbejder med at styrke medarbejdertrivsel. Sund trivsel på arbejdspladsen bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det skyldes, blandt andet at arbejdsgivere skal kæmpe hårdere for at tiltrække medarbejdere og at vi befinder os i en serviceøkonomi, hvor det er virksomheder der leverer gode kundeoplevelser, der vinder i det lange løb. Og det er nu engang mest sandsynligt, at oplevelsen bliver god, hvis den leveres af glade medarbejdere med overskud. Det er en ganske simpel ligning. Men der...

Læs mere

Birgit Ritter

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Skrevet af Birgit Ritter 7 May 2019 - 3:55pm
Vi har bedt stressekspert Birgit Ritter fortælle om hvordan hun arbejder med forbedring af trivslen i virksomheder. Trivsel på arbejdspladsen er alfa omega både for medarbejdere og arbejdsgivere. Alt for mange virksomheder lider store økonomiske tab på grund af faktorer som kan skyldes manglende trivsel på arbejdspladsen. Manglende trivsel kan give øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet af arbejdet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning. Det kan der laves om på hvis du integrerer trivsel som en del af...

Læs mere

Kemisk APV og APVKVIK

Skrevet af Ture Wibrand 5 May 2019 - 5:25pm
Arbejdstilsynet har bekendtgjort at de ikke længere finder kravet om udarbejdelse af APB’er (Arbejdspladsbrugsanvisninger) tidssvarende. Kravet om udarbejdelse af APB ophæves således. Der vil i stedet komme et øget fokus på den kemiske risikovurdering (den kemiske APV) og et øget fokus på oplæring og instruktion i brug af farlige og sundhedsskadelige kemikalier. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2019. Alle virksomheder, der anvender kemi, er omfattet. Vurderingen skal dække al kemi, der håndteres, herunder mellemprodukter og affald, hvilket er produkter, der ikke nødvendigvis har et...

Læs mere