Arbejdstilsynet har indtil videre i 2019 lavet 414 tilsyn i forskellige danske virksomheder. Ca halvdelen er fordelt på brancher som Bygge og Anlæg samt Industri, mens brancher som Kontor og Kommunikation, Socialområdet og Uddannelse tegner sig for godt 30%. Den førende tilsynsreaktion (dvs fx et påbud eller bøde) er pt manglende Arbejdspladsvurdering (APV).

I 2018 var der 21.193 tilsynsreaktioner, og godt 25% af disse handlede om manglende APV.

Ifølge loven skal arbejdsgiver tage ansvar for at arbejdet i virksomheden er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal både arbejdes med arbejdsmiljø i dagligdagen, over længere tidshorisonter med årlige arbejdsmiljødrøftelser – og hvert tredje år med en APV. Hvis der sker ændringer i arbejdets udførelse og planlægning, skal der laves en ny APV, også selv om der ikke er gået tre år.

Arbejdstilsynet stiller helt specifikke krav til hvad der skal ligge af dokumentation for arbejdsmiljødrøftelsen og APV’en.

 1. APV’en skal være skriftlig
 2. APV’en skal være tilgængelig for medarbejderne i virksomheden
 3. APV’en skal indeholde følgende faser:
  • Kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Vurdering af arbejdsmiljøproblematikkerne
  • Inddragelse af sygefravær
  • Handlingsplan for arbejdsmiljøproblemerne
  • Opfølgning på handlingsplaner
 4. Medarbejdere og ledelse skal samarbejde om APV-processen

En Digital APV fra Oshure hjælper dig nemt og sikkert i mål med at lave en komplet online APV. 

En komplet online APV fra Oshure består i:

 1. Gennemførsel af målrettet online spørgeundersøgelse (vi har færdige skabeloner baseret på Arbejdstilsynet på mange sprog)
 2. Analyse af undersøgelsens resultater (vi hjælper dig med at vurdere problemerne med konkret og brugbar statistik i øjenhøjde)
 3. Nem opsætning af handlingsplaner samt rapportering til ledelse og myndigheder
 4. Dokumentation af hele indsatsen (på den medfølgende Medarbejderportal).

Så simpelt er dét – og det hele er fleksibelt indbygget i APVKVIKs system.

Kilde: Amid.dk – Tilsyn i tal